Leeswijzer

Leeswijzer

Na het algemeen gedeelte worden de `ambities` weergegeven. De `programma's` bevatten de inhoudelijke uitwerking. Onder `financiën' wordt een beeld geschetst van het meerjarenperspectief. Tot slot zijn in de `bijlagen` diverse overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op afkortingen en financiële begrippen.