Overhead

Vanaf 2017 worden de overheadkosten apart in de begroting verwerkt. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

Toen in 2015 onze gemeente van start ging, was er op het personeel een besparing gerealiseerd van 5% ofwel ca. € 630.000. Actuele ontwikkelingen leiden nu tot een behoefte aan meer personeel. Bij deze ontwikkelingen valt bijvoorbeeld te denken aan het sociaal domein, digitalisering en aangepaste wet- en regelgeving.
Vooralsnog hebben wij de uitbreidingen van de formatie geraamd op overhead. Zodra definitief besloten is tot deze uitbreidingen, worden de kosten geraamd op de programma's.

Doelen & resultaten

Op dit programma benoemen we geen doelen en resultaten.