Onze buurt

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Je wilt fijn kunnen leven en wonen in het dorp waar je woont. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. Denk aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering of het onderhouden van bomen en planten. Maar denk ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben die ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij krijgen inwoners en ondernemers ruimte om hun eigen ideeën te realiseren. De gemeente wil niet bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen wensen en ideeën te realiseren.

We benoemen in de kadernota alleen nieuwe of gewijzigde doelen en resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2017.
In de Programmabegroting 2018 nemen we alle doelen en resultaten op.